Mükemmeliyetçilik-6: Değişimin Bedelleri

mükemmeliyetçilik ve değişim

Değişimin Bedelleri Söz konusu mükemmeliyetçilik olduğunda ‘’değişim’’, yaşamınızın iyi yönde bir gelişime doğru ilerlediği anlamına gelir. Ancak, süregelen davranışları ve alışkanlıkları değiştirmeye karar vermek de oldukça zordur. Kişi bu süreçte yorgun da düşebilir. Bu tip zorluklarla karşılaşıldığında hatırlanması gereken şey ise süregelen bu alışkanlık ve davranışların kişinin hayatında zararlı sonuçlar doğurduklarıdır. Fakat değişim fikri mükemmeliyetçi kişiler tarafından her zaman çok sıcak karşılanmaz. Çünkü, değişim fikri karmaşık duygularla karşılanabilir ve bu duyguların da tam anlamıyla anlaşılması oldukça zor olabilir ya da kişide rahatsızlık hissine yol açabilirler.   Değişim için sorulması gerekenler…

Devamını gör

Depresyon-7: Depresyon ve Kendini Yenik Hissetmek 

kronik çatışma

Depresyon ve Kendini Yenik Hissetmek  Depresyondaki kişinin zihni birçok olumsuz duyguya ev sahipliği yapar. Depresyonda baskın olarak görülen diğer hisler de yenilgi ve tükenmişlik duygularıdır. Kişi kendini diğerleriyle sürekli kıyaslama eğilimindedir ve bu eğilimde kaçınılmaz olarak daha değersiz, aşağı ve yenik hissetmesine ve böylelikle de kişinin zaman içerisinde tükenmişlik geliştirmesine neden olur. Yenilgi durumu yada yenilmişlik hissini daha iyi anlamak için yine evrimsel psikolojiye başvurmak gerekmektedir. Evrimsel açıdan bakıldığında yenilgi duygusunun; bir durumu veya ‘’yarışı’’ kaybetmiş olanların çaba ve keyiflerini azaltmak amacı ile tasarlandığı öne sürülmektedir. Bu keyif azalışı motivasyon azalmasıyla…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-5: Mükemmeliyetçiliğin Üstesinden Gelmek

mükemmeliyetçiliğin tedavisi

Mükemmeliyetçiliğin Üstesinden Gelmek Ne kadar tuhaf bir önerme olsa da, bir sorunu çözmek için her zaman nedenini anlamanıza gerek yoktur. Tekrar tekrar düşününce gerçekten kulağa tuhaf gelen bir yönü var gerçekten. Ancak, günümüzde en başarılı olarak kabul gören psikolojik tedaviler sorunun derinliklerine inen, onu oluşturan nedenleri anlamaya çalışan tedaviler değil, bugün onları nelerin sürdürdüğüne odaklanan tedavilerdir. Tedavinin ileri aşamalarında geriye dönerek mükemmeliyetçiliği geliştiren etkenleri kontrol etmek elbette yarar sağlar, ancak tedavi planı tamamen bu sorunlar üzerine oluşturulmaz. Mükemmeliyetçiliğin üstesinden gelmedeki ilk ve en önemli adım: problemi sürdüren etkenlerin neler olduğu…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-4: Mükemmeliyetçiliğin Faydaları ve Bedelleri

mükemmeliyetçiliğin fayda ve zararları

Mükemmeliyetçiliğin Faydaları ve Bedelleri Genellikle mükemmeliyetçilik konusunda yapılan fayda/bedel analizleri sonucunda değişimin ortaya çıkmamasının üzerine yapılan çalışmalar, değişimin zor olmasının bir nedeni olarak kişilerin özsaygısının başarı ve çabaya aşırı bağımlığı olduğunu gösterdi. Fayda/bedel analizi, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tekniklerinden bir tanesidir ve oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yüzden fayda/bedel analizine kısaca bir göz atmak gerekiyor   Fayda/Bedel analizi nedir? Fayda/bedel analizlerinden kısaca bahsetmek size daha iyi bir bakış açısı sağlayacaktır. Aslında fayda ve bedel analizlerinde bir düşüncenin, bir duygunun ya da bir davranışın bize sunmuş olduğu faydaları ve neden olduğu…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-3: Mükemmeliyetçiliğin Sebebi Nedir?

Mükemmeliyetçiliğin Sebebi Nedir? Mükemmeliyetçilik hem çevremizin hem de genlerimizin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Mükemmeliyetçi oluşunuzu sadece yetiştirilme tarzınızla, yaşam deneyimlerinizle yada genlerinizle açıklamaya çalışmak sizi büyük bir yanlışlığa itebilir. İkizlerle yapılan araştırmaların sonuçları mükemmeliyetçilik davranışlarının %24-49’unun genetik olarak aktarıldığını göstermektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bu aralığın çok yüksek olmasıdır ve bu hatalı sonuçlar verebilir. Yani evet en az %24’lük bir oranda ikizlerin ikisi de mükemmeliyetçilik gösterebilir, ama bu oran daha da artabilir. Bu oranların şu an için çok sağlıklı olmaması da mükemmeliyetçilik üzerine yapılan araştırmaların azlığından kaynaklanmaktadır. Ancak…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-2: Zararlı Mükemmeliyetçilik; Mükemmeliyetçilik ve Öz-değer

mükemmeliyetçilik zararlı mıdır

Öz-değerinizi Yüksek Standartlar Üzerinden Değerlendirmek Mükemmeliyetçi insanların öz-değerlerini belirleyen faktörlerden birisi, kendilerini başarılı oldukları kadar değerli hissetmeleridir. Bu durum da bireyleri başarı için uğraştıkları şeylere aşırı bağımlı bir hale getirebilmektedir.  Standartlarınızı yakalamakta ve beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığınızda kendiniz hakkındaki düşünceleriniz genel olarak olumsuz yönde değişme eğilimi gösterebilmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki mükemmeliyetçilik yalnızca kişinin kendisi için koymuş olduğu standartlarla bağlantılı olmayabilir. Bu kişiler aynı zamanda başkalarına da oldukça yüksek standartlar dayatabilmekte. Bir diğer grubun görüşüne göre de mükemmeliyetçilik yüksek beklentilere, standartlara ve hatalara öz-eleştiri ile cevap vermektir. Kişinin başarısızlıkla karşılaşması durumunda…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-1: Mükemmeliyetçilik Nedir?

Psikoloji Platformu

Mükemmeliyetçilik Nedir? Mükemmeliyetçilik son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye başlamış ve sonunda ciddiyetinin kavranmaya başlamış olduğu bir durumdur. Aslında mükemmeliyetçilik en basit haliyle: mükemmelliğin ulaşılabilir olduğu ve buna ulaşılmasının gerekli olduğu inancıdır. Ancak mükemmeliyetçilik de düşük özsaygı gibi insanları psikolojik sorunlar yaşamaya iter. Mükemmeliyetçi olan insanlar, sorunlarını kendi kendine çözmeye çalıştıklarında, sorunları daha da büyüten eylemlerde bulunabilirler. Burada da işaret edilmesi gereken nokta Bilişsel Davranışçı Terapinin odağı olan düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkidir. Yani alışılagelmiş davranışsal tepkilerimiz, karmaşık bir duygu ve düşünce ağının ürünüdür ve bu da mükemmeliyetçilik ile…

Devamını gör