Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-12: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beyin

serotonin

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beyin Bazı bilim insanları Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) nörobiyolojik bir nedeni olduğunu düşünmektedir. Buna kanıt olarak da çoğunlukla beyin görüntüleme sistemlerinde karşılaşılan anormal aktiviteler gösterilmektedir. İnsanlar, beynin bazal ganglia olarak adlandırılan bir bölgesine işlenmiş temizlenme ve yıkanma gibi davranış modelleriyle dünyaya gelirler. Teoriye göre de, bu davranış modelleri aşırı stres durumunda hatalı bir şekilde aktifleşir. Beynin ön lobları yani düşünen kısmı bu davranışların yersiz olduğunun farkındadır ve bazal ganglianın harekete geçirdiği bu sabit davranış modellerine bir son vermeye çabalar. Bu teori de Obsesif Kompulsif Bozukluk’tan…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-11: Evrimsel Açıdan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

obsesif kompulsif bozukluk

Evrimsel Açıdan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Bazı araştırmacılar Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) genetik ile bağdaştırılabileceğini öne sürerler ve bunu da çocuk büyütmek için avantaj sağlamak ya da hayatta kalabilmek gibi teorileri ileri sürerek desteklerler. Bu teoriler Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) evrimsel teorileri olarak bilinir.   Temizlenme davranışı İlk insanların yıkanma ve temizlenme yoluyla enfeksiyona yakalanma ihtimalini düşürerek yaşam sürelerini uzatmış olma olasılıkları oldukça yüksektir. Aslında evrim, güce ve otoriteye bakmaz; evrim hayatta kalma ve genlerin gelecek nesillere aktarılması amacını güder. Bu yüzden, organizmanın temizlenmesi, hastalıklara yakalanması ihtimalini de düşüreceğinden evrimsel…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-10: Bende OKB Var Mı?

Bende OKB Var Mı? Teşhis sadece uzman bir hekim tarafından konulabilir; ancak kendinizi değerlendirmenize yardımcı olabilecek soru listeleri ve anketler de mevcuttur. Örneğin aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplara göre kendinizi kendinizi değerlendirebilir ve sonrasında gerekliyse bir uzmana danışabilirsiniz. Çok sık yıkanıp temizleniyor musunuz? Bir şeyleri çok sık kontrol ediyor musunuz? Kurtulmak istediğiniz ama bunda başarılı olamadığınız, sürekli sizi sıkıntıya sokan bir düşünceniz var mı? Faaliyetlerinizi tamamlamak olması gerekenden fazla zaman alıyor mu? Simetri ve düzen sizi çok ilgilendiriyor mu? Eğer bu sorulardan bir veya daha fazlasına evet cevabı veriyorsanız ve bu…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-9: Tik Nedir? Tikler ve İtkiler Arasındaki Farklar

Tik Nedir? Tekrarlayan ani ve hızlı hareketler ya da sesler tik olarak bilinir. Tikler oldukça zorlayıcı olmalarına rağmen bastırılmaları mümkündür. Tikler konusunda karşımıza çıkan en ilginç bilgi ise; tiklerin en çok gençlerde görülüyor olmasıdır. Tikler amaçsız ve zorlayıcı davranışlar olmaları bağlamında itkilere benzer. Tikler, devinimsel ve ya sesli ve karmaşık ya da basit olarak iki türde değerlendirilir. Obsesif Kompulsif Bozukluk’ta (OKB) görülen itkilerin tiklerden en büyük farkı; itkilerin kaygıyı azaltma gibi farklı amaçlara hizmet etmeleridir. Ancak, tik ve itki arasındaki ayrımın ve tanımlamanın iyi yapılması kişinin alacağı hizmet ya da…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-8: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Diğer Sorunlar

obsesif kompulsif bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Diğer Sorunlar Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), genellikle tedavinin zorlaşmasına neden olan başka sorunlarla ortaya çıkar. Bu sorunlar hafif semptomlarla ya da çok daha ağır semptomlarla kendilerini gösterebilir. Bu yüzden Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi söz konusu olduğunda, OKB ile ya da OKB’den daha sonra ortaya çıkma ihtimali yüksek olan sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak hem kişi, hem aile üyeleri ve hem de kişinin tedavi için başvurduğu uzman için oldukça gereklidir.   Depresyon Bu sorunlardan en sık karşılaşılanı, Obsesif Kompulsif Bozukluk’tan (OKB) muzdarip kişilerin yaklaşık olarak…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-7: Saplantılı Yavaşlık ve OKB Zaman İçerisinde Nasıl İlerler?

Saplantılı Yavaşlık Saplantılı yavaşlığın Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) dahil olmasıyla, kişi giyinme ya da kişisel temizlik gibi gündelik işleri bile büyük bir titizlik, sıra ve düzenle yerine getirir. Dışarı çıkmak için hazırlanmak bile bu insanlar için ciddi sorun haline gelir ve bu tarz insanlar genellikle randevularına geç kalma eğilimindedirler. Bu hem kişinin kendisine hem de kişinin etkileşim içerisine girdiği insanlara bir süre sonra rahatsızlık vermeye ve sıkıntı yaratmaya başlar. Ancak Obsesif Kompulsif Bozukluk’tan (OKB) muzdarip kişi için de bu oldukça rahatsızlık verici bir durumdur. Kişi kaygıları ve aşırı stresle mücadele…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-6: Din ve OKB

obsesif kompulsif bozukluk ve din

Din ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Dinin tek başına Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) neden olan bir unsur olduğu konusunda ciddi şüpheler vardır; ve bu yüzden dinin Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) tek başına neden olduğu düşünülmemektedir. Ancak, içeriğin değişiklik göstermesi dine göre şekillenebilir. Aklınıza gelen ilk soru şu olabilir: ‘’Din Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) içeriğini nasıl etkileyebilir?’’. Eğer din kişinin yetiştirilme tarzında ciddi bir role sahipse, Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) içeriğinde dinsel temaların yer alması olasıdır.   İtki ve ritüellere örnekler: Örnek vermek gerekirse, bir müslüman namaz kılmadan önce tamamen saf ve…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-5: OKB Kaç Yaşında Ortaya Çıkar

okb ve yaş

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Kaç Yaşında Ortaya Çıkar Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) farklı bireylerde farklı yaşlarda görülebilen bir bozukluktur. 6 yaş ve üzerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) geliştiren bir grup vardır, bunlar genellikle erkek çocuklarıdır; ayrıca ergenlik döneminde de OKB geliştiren farklı bir grup da vardır. Ancak, ortalamaya bakıldığında, OKB yirmili yaşların başlarında gelişim gösteren bir bozukluk olarak kabul edilir. Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) erkeklerde daha erken gelişmesi olasılığı vardır. Erkeklerde daha çok onlu yaşlarda görülürken, kadınlarda ise ortaya çıkış dönemi yirmili yaşların başlarıdır. Ancak yine de yukarıda bahsetmiş olduğumuz…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)- 4: OKB’nin İnsan Hayatındaki Etkisi

çocuklara karşı cinsel istek

Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) İnsan Hayatındaki Etkisi Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kişiden kişiye ciddi değişiklikler gösterebilir ancak unutulmaması gereken şey her bir bireyin deneyimi ve sıkıntıları oldukça gerçektir. Dışardan normal işlevde bulunuyor gibi görünen OKB’li birey kendi içerisinde ciddi bir sıkıntıyla boğuşuyor olabilir. Bazı insanlar Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yüzünden yaşadıkları sıkıntıları saklamayı başarırlar. Ancak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) genellikle hayatın her alanını etkileyen bir bozukluktur. Aile ilişkileri, hobiler, sosyal hayat, ve çalışma yetisi bundan etkilenen başlıca alanlardır. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yakın ilişkileri bozma eğiliminde olan bir bozukluktur ve çoğu OKB’linin…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-3: OKB’de Duygular

okb

Obsesif Kompulsif Bozukluk’ta (OKB) Saplantı ve İtkiler Belirli obsesyonlar (saplantılı düşünceler) belirli itkilerle (koruma amaçlı sergilenen davranışlar) beraber görülme eğilimindedir. İtkisel yıkama ve temizleme ile mikrop bulaşma, ya da beden sıvısı bulaşması obsesyonu beraber görülürken, başka bir kombinasyon da ocağı, kapıları vb. kontrol etme itkileri ile herhangi bir zarara yol açma obsesyonudur. Dikkat edilmesi gereken asıl önemli konu itkilerin kaygıyı azalma konusunda işe yarıyor gibi görünmesidir; bu da onların sürip gitmesine yol açan etkendir. Ancak itkiler zamanla işe yararlığını da kaybederler ve kısa sürede işe yarıyor gibi görünseler de uzun…

Devamını gör