İstifleme Bağımlılığı-6: İstifleme Bağımlılığı İçin Stratejiler

İstifleme Bağımlılığı İçin Stratejiler Genel olarak yazılarımızı yazarken belirli bir düzen ve belirli bir sistem içerisinde yazıyoruz. Önceliğimiz problemler hakkında adım adım ve olabildiğince bilgi verip kişilerin farkındalık kazanmalarına yardımcı olabilmek. Daha sonrasında da özellikle Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) tekniklerinden kişilere etkili olabilecek olanları tanıtmayı amaçlıyor ve böylece en azından kişiler sorunlarının üstesinden gelmeye çalışırken onlara belki de kilometrelerce uzaktan destek olmaya çalışıyoruz. İstifleme bağımlılığı için özellikle geliştirilmiş Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) teknikleri mevcuttur; ve bu teknikler ve stratejiler çeşitli testler, vb. ile değerlendirildikten sonra da etkinlikleri kanıtlanmıştır. Bu çok…

Devamını gör

İstifleme Bağımlılığı-5: Acil Harekete Geçme Gereksinimi ve Zaman Yönetimi Stratejileri

istifleme bağımlılığı nedir

Acil Harekete Geçme Gereksinimi Bir sağlık ve ya güvenlik sorunu baş gösterdiyse ve acil olarak bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorsanız, harekete geçmeden önce yapılacak en doğru şey kişiyle bu durum hakkında konuşmaktır. Bu güveni pekiştirecek ve rolleri belirleyecektir. Genellikle kişinin artık yaşadığı alanda hareket edebileceği ya da hayatını sürdürebilmek için yeterli alanı kalmayışı, biriktirdiği nesnelerin hastalık yayma ihtimalinin olması, birikmiş nesnelerin olası bir yangına sebebiyet vermesi ve kişinin yaşadığı alan içinde biriktirdiği nesneler dolayısıyla takılıp düşmesi ve bu nesnelerin kişiye fiziksel olarak ölümle de sonuçlanabilecek zararlar söz konusu olması; acil…

Devamını gör

İstifleme Bağımlılığı-4: Tedavi ve Aile Üyeleri Neler Yapabilir?

istifleme bağımlılığında aile ne yapabilir

Tedavi ve Aile Üyeleri Neler Yapabilir? Rahat ve güvende olduğumuz bir ortamda yaşamak sağlığımıza özen göstermenin bir parçasıdır ve bazı durumlarda sağlığımızla ilgilenmememizin bir göstergesi olarak, yaşam alanımıza özen göstermez ve böylelikle istifleme bağımlılığına yol açarız. Bu yüzden de bu çözülmesi gereken bir sorundur ve çeşitli çözüm yöntemleri de geliştirilmiştir. Terapi yani tedavi kısmında özellikle Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) uygulanmasını savunan bir yazı dizisi oluşturuyoruz. Bunun sebebi de Bilişsel Davranış Terapisi’nin (BDT) şu ana kadar istifleme bağlımlılığının üstesinden gelmede en etkili ve başarılı sonuçları vermiş olan terapi türü olmasıdır. Ayrıca terapi…

Devamını gör

İstifleme Bağımlılığı-3: İstifleme Bağımlısı mıyım? Tedaviye İlk Bakış

İstifleme Bağımlılığının Tedavisine İlk Bakış İstifleme bağımlılığın çözümü için uygulanan ilk tedavi yöntemleri Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB)  yönelik Bilişsel Davranışçı Terapiye dayalı yöntemlere odaklanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, istifleme bağımlılığı olan kişilerin Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi görmesinin ciddi olumlu sonuçları olduğunu göstermiştir. (Obsesif Kompulsif Bozukluk hakkında daha detaylı bilgi için: OKB Yazı Dizisi) Bu tedaviler bireysel danışma ve grupla danışma şeklinde, internet üzerinden “online” olarak veya belirlenen bir alanda yapılan görüşmeler şeklinde gerçekleştiriliyor. İstifleme bağımlılığında tedavinin sonuç vermesi için hem muayenehanede hem de evde yapılan görüşmeler de tedavinin bir…

Devamını gör

İstifleme Bağımlılığı-2: İnsanlar Neden İstifler?

istifleme bağımlılığı

İnsanlar Neden İstifler? İstifleme dürtüsü tek bir nedene dayanmaz ve bu yüzden oldukça karmaşık bir durum olarak karşımıza çıkar. Araştırma sonuçlarına göre istifleme bağımlılığı travmatik olaylar yaşamanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir ve istifleme bağımlılığı ayrıca duygusal sıkıntılarla baş etmek için geliştirilmiş bir yöntem de olabilir. İstifleme dürtüsünü karmaşık bir hale getiren nesnelere atfedilen güçlü duygusal değerlerdir ve bunlar da istiflemeyi gerekli kılan etmenlerdir. İnsanların bir kısmı bilginin değeri hakkında güçlü inançlar geliştirdikleri için, kitap, dergi, ve gazete gibi materyalleri istiflerler. İstiflemenin öğrenilmiş bir davranış olarak ortaya çıkması da mümkündür.…

Devamını gör

İstifleme Bağımlılığı-1: İstifleme Bağımlılığı Nedir?

istifleme bağımlılığı nedir

İstifleme Bağımlılığı Nedir? Günümüze kadar kısıtlayıcı ve bunaltıcı bir şekilde nesneleri istifleyen ve biriktiren insanların Obsesif Kompulsif Bozukluktan (OKB) muzdarip olduğu kabul edilirdi. Ancak istifleme bağımlılığının kendine özgü özellikleriyle başlıca bir problem olduğu ve OKB’den farklı olarak değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmeye başlandı. İstifleme bağımlılığından muzdarip insanlar başka yollarla yada aşırı alışveriş yaparak nesneleri toplar, biriktirir ve daha sonrasında onlardan kurtulmayı başaramazlar. Alışveriş bağımlılığı da istifleme bağımlılığı ile beraber görülmesine rağmen ikisi çok başka şeylerdir, çünkü alışveriş bağımlılığı sadece alışverişle ilişkilendirilebilir. Biriktirilecek olan nesnelerin türü ve özelliklerine göre, nesneler alışverişten başka…

Devamını gör