Feminist Terapi Nedir?

Feminist Terapi Nedir? Feminist psikoterapi ve kuram, görüşmeci ve danışan arasındaki eşitlikçi ilişkinin geliştirilmesi gerekliliğine özellikle işaret eden bir psikoterapi türüdür. Feminist psikoterapistler genellikle eşitlikçi bir ilişki geliştirme için çaba sarf ederler ve bu ilişkinin karşılıklı ve güçlü olması gerektiğini savunurlar. Feminist terapistler genellikle Carl Rogers tarafından ortaya koyulmuş ilkeleri benimserler. Ancak feminist psikoterapistler danışanın yaşadığı dünyayı ve kendisini algılamasını etkileyeceğinden cinsiyet, güç ve sosyal ortam kavramlarını da hesaba katarlar.   Karşılıklılık ilkesi nedir? Karşılıklılık, feminist terapide paylaşım sürecini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Karşılıklılık karar vermenin, öğrenmenin, gücün ve…

Devamını gör