Eşitlik Nedir?

Eşitlik Nedir? Eşitlik sadece bugün değil, yüzyıllar önce de dillendirilmiş bir kavramdır ve günümüze kadar farklı şekilde gelişimler göstermiş ve günümüzde de içinde farklı algılanmalara neden olarak ”varlığını” sürdürmeye devam etmektedir. Eşitlik kavramına hızlı bir giriş yapmadan önce Hammurabi Kanunlarına çok kısaca değinmemiz gerekmektedir. Hammurabi Kanunları, Babil’de yaşayanların ve toplum düzeninin tanrıların belirlemiş olduğu ebedi adalet ve evrensel ilkeler tarafından yönetildiğini ve adaleti sağlamanın da yine tanrı tarafından Hammurabi’ye bahşedildiğini ileri sürer.   Hammurabi döneminde eşitlik Hammurabi Kanunları yazılıdır ve sıralı hükümlerden oluşur. Bunlar Hammurabi’nin adil kararlarıdır, çünkü adaletin sağlanması…

Devamını gör