Depresyon-12: Temel İnançlar ve Duygular

depresyon nedir

Temel İnançlar ve Duygular Herkesin dünya hakkında temel inançları vardır. Bunlar kişinin doğumundan itibaren kazandığı inançlardır aslında. Bunlar dünyanın nasıl olduğu konusundaki bilgiler ve düşüncelerle alakalıdır. Kendimiz ve diğerleri hakkında da temel inançlarımız vardır ve bu temel inançlar basit inançlar olmaktan oldukça uzaktırlar. Bunun nedeni ise bu inançların duygularla bütünleşmiş olmalarıdır. Genellikle temel inançlar esas olarak kabul edilir ve kendinize yönelik temel inançlarınız da sizin esas kabul ettiğiniz şeylerdir. Nahoş bir olayla veya durumla karşılaştığımızda bizi ilk etkileyen genellikle hisler ve duygulardır. Ancak bir süre sonra bu duyguların temel inançlarımız,…

Devamını gör

Depresyon-11: Hayatın İlk Dönemleri

Hayatın İlk Dönemleri Depresyonu inceleyen psikologlar ve araştırmacılar özellikle iki alan üzerinde dururlar: birincisi duygulara ve olaylara nasıl anlam verildiği ve ikincisi de hayatın zorluklarıyla nasıl baş edildiğidir. Depresyon bir zihin durumudur ve bu zihin durumunu iyice anlayabilmemiz için bahsedilen bu alanların depresyonu nasıl ve neden etkilediğinin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Olaylara ve durumlara yüklenilen anlamlar ve hayatın zorluklarının nasıl üstesinden gelindiği Bilişsel Davranış Terapisi’nin (BDT) temelini oluşturmaktadır, ve ‘’psikolojik sorunlar’’ sayfası altındaki başlıklarımızın bir çoğu da Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) teori ve kuramlarına dayanan araştırmalar gözetilerek hazırlanmaktadır. Düşüncelerimizin depresyona neden olduğunu…

Devamını gör

Depresyon-10: Stres Spiralleri

Stres Spiralleri Depresyonla başa çıkmaya çalışan kişilere yardım etmeye çalışırken yapılması gereken başlıca şey stres spirallerini durdurmayı amaçlamaktır. Hayatlarımızda karşılaştığımız stresörler stres seviyelerimizi aşırı yoracak hale gelebilir, nörotransmitter seviyelerinin azalmasına ve kortizol yani stres hormonu seviyesinin de giderek yükselmesine neden olacak kadar stresli bir hal alabilirler. Genel olarak vermiş olduğumuz kararların çoğu mantıkla bağdaşmaz ve yine çoğu kendimizi nasıl hissettiğimizle bağlantılı olarak değişiklik gösterebilir. Duygularımız da otomatik bir biçimde tetiklenebilir ve bu da durumları nasıl algıladığımızı, onlar hakkında nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı etkiler. Beyinlerimizin bazı durumlarda mantıksız olacak şekilde tasarlandığını…

Devamını gör

Depresyon-9: Stres ve Beden

stres ve beden

Stres ve Beden Yapılan araştırmalar depresyondaki kişilerin kortizol seviyesinin yükselmesine yol açan stresli bedenlere sahip olduklarını göstermiştir. Özellikle son yıllarda sayısı artan araştırmalar, stres ve stresin  beden üzerinde yaratmış olduğu değişimlere odaklanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da stresin böbrek üstü bezlerini etkilediği ve bedendeki kortizol miktarının arttığı da bu araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Kortizol stres hormonun diğer ismidir. Aslında kortizol 24 saatlik süreçte düzenli olarak salınan ve bizim için oldukça önemli olan bir hormondur. Bu hormon yaralı işlevlere sahiptir. Yağların enerji olarak kullanılabilmesi, iltihapların giderilmesi, karaciğerin düzgün çalışması, tehditlerin algılanması ve bunlar…

Devamını gör

Depresyon-8: Depresyonun Biyolojik Boyutu

depresyon ve genetik

Depresyonun Biyolojik Boyutu Depresyonun beyni çok farklı şekillerde etkilediği oldukça açıktır. Beynin olumlu düşünceleri tetikleyen kısımları zayıflar, uyku düzeni bozulur ve olumsuz düşünceleri tetikleyen kısmı da daha güçlü bir hale gelir. Depresyonla beraber hayat daha az keyifli olmakla kalmaz, ayrıca daha kaygılı, üzücü, sinir edici ve huzursuz edici bir hal de almaya başlar. Böylesi bir hayat oldukça rahatsız edici bir deneyimdir. Beyinde mesajlar yada sinyaller bir sinir hücresinden diğerine iletilir. Bu iletişim şeklinde ortaya çıkan değişiklikler de duygularda değişimlerin oluşmasına neden olur. Sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan kimyasallar nörotransmitter’lerdir ve…

Devamını gör

Depresyon-7: Depresyon ve Kendini Yenik Hissetmek 

kronik çatışma

Depresyon ve Kendini Yenik Hissetmek  Depresyondaki kişinin zihni birçok olumsuz duyguya ev sahipliği yapar. Depresyonda baskın olarak görülen diğer hisler de yenilgi ve tükenmişlik duygularıdır. Kişi kendini diğerleriyle sürekli kıyaslama eğilimindedir ve bu eğilimde kaçınılmaz olarak daha değersiz, aşağı ve yenik hissetmesine ve böylelikle de kişinin zaman içerisinde tükenmişlik geliştirmesine neden olur. Yenilgi durumu yada yenilmişlik hissini daha iyi anlamak için yine evrimsel psikolojiye başvurmak gerekmektedir. Evrimsel açıdan bakıldığında yenilgi duygusunun; bir durumu veya ‘’yarışı’’ kaybetmiş olanların çaba ve keyiflerini azaltmak amacı ile tasarlandığı öne sürülmektedir. Bu keyif azalışı motivasyon azalmasıyla…

Devamını gör

Depresyon-6: Depresyon Zarar Görmemizi Önlemek İstiyor

depresyon neden olur

Depresyon Zarar Görmemizi Önlemek İstiyor Öncelikle akla gelen sorulardan birisi, genellikle depresyonun neden olduğu veya depresyonun neyden kaynaklandığıdır. Bu soruya cevap bulabilmek için farklı evrimsel araştırmalara da göz atmamız gerekmektedir. Başka evrimsel yaklaşımlar, kişilerin depresyondayken neden kendilerini aşağı, mağlup ve daha önemsiz gördüklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşıma kanıt gösterebilmek için hayvanları yakından izlemek gerekmektedir. Bu yaklaşım alt kademe ve üst kademede yer alan hayvanlar arasında ciddi biyolojik farklılıklar olduğunu öne sürmektedir. İkinci planda kalmış yada alt kademede yer alan hayvanlar çok fazla saldırıya uğramış ve insanlardaki depresyon semptomlarına benzer bilişsel…

Devamını gör

Depresyon-5: Depresyon ve Yakınlık Arayışı

depresyon ve yakınlık arayışı

Depresyon ve Yakınlık Arayışı Depresyon söz konusu olduğunda yakınlık arayışı da özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bazı insanlar diğerlerine karşı yakınlık geliştirmek istemelerine rağmen, hayatlarının ilk dönemlerinde yakınlığı tehdit ve ya ceza ile ilintilendirmiş yani bağdaştırmış olabilirler. Ya da yakınlık esirgenmiş ve elde edilmesi imkansız bir şey olarak algılanmış olabilir. Bu yüzden de kişiler yakınlık kurmak için özlem duyabilir; ancak diğerlerinin güvenilmez olduğu inançları, incitme ve ya hayal kırıklığı yaratma potansiyelleri kişilerin inançları arasında yer etmiş olabilir. Bu da depresyondaki insanların yakınlık kurmak istemesini ancak yakınlıktan korkma ve yakınlaşamamasını…

Devamını gör

Depresyon-4: Depresyonun Amacı Nedir?

depresyon nedir

Depresyonun Amacı Nedir? Depresyon genel olarak faydasızdır ve anlaşılması gereken şey depresyonun eski beyin sistemleri ile bağlantılı olabileceğidir. Ancak bu depresyonun tamamen amaçsız bir zihin durumu olduğu anlamına gelmemektedir. Hatta depresyonun, organizmanın hayatta kalması için yararlı olan yönleri bile mevcut olabilir. Depresyonu dikkatli incelediğimizde, olumsuz duyguların güçlendiğini ve olumlu olanların zayıfladığını görebileceğimiz pek çok durum söz konusudur. Bu tür durumlarda da beyin olumsuz duyguları daha da güçlendiren ve olumluları zayıflatan kalıplar içerisine girecektir. Bu başından beri üzerinde durmuş olduğumuz kısır döngülerden bir tanesidir.   Depresyon yararlı olabilir mi? Hafif derecedeki…

Devamını gör

Depresyon-3: Depresyona Yatkınlık mı Geliştirdik?

Zihnimiz Depresyona Girecek Şekilde Gelişmiş Olabilir mi? Kendinize karşı şefkatli ve nazik olmanın hayatın stresleriyle başa çıkabilmekle ve refahla bağlantılı olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur. Yine de evrim, depresyonu bizi çok stresli olan durumlardan koruyabilmek için tasarlamış olabilir. Bu durum aşırı yüklemede atan bir sigortaya benzetilebilir. Yani bu durumda aklımıza bir soru gelmektedir: Depresyon bizi zarardan korumak için gelişiyor olabilir mi?   Duygular ve faydaları Evrimsel süreçte insanların farklı duyguları gelişmiştir ve bu duygular insanların çevrelerini farklı bir biçimde algılamalarına ve tepki göstermelerine olanak sağlar. Duygular zarar görmekten kaçınmak, ilişkileri geliştirmek…

Devamını gör