Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi Nedir? Çözüm odaklı terapi bazı yönleriyle Bilişsel Davranış Terapisine (BDT) benzer. Bazı kaynaklarda da Çözüm Odaklı ve Yapısal Terapi olarak da karşımıza çıkabilir. Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) ve Çözüm Odaklı Terapi gibi psikoterapilerde, danışman basit bir ilişkinin ötesine geçmeye çalışarak danışanı değişim ve gelişimi daha kolay bir biçimde deneyimleyecek şekilde yönlendirmeyi amaçlar. Bilişsel Davranış Terapisinden (BDT) farklı olarak, Çözüm Odaklı Terapi gerçek uzmanın danışman yani görüşmeci olduğunu özellikle vurgular ve yine en iyi çözümün danışman tarafından sunulacağı görüşünü savunur. Bu da görüşmecinin rolünün bir paradoks gibi algılanmasına…

Devamını gör