Bilişsel Terapi

bilişsel terapi

Bilişsel Terapi Nedir? Bilişsel Terapinin ilkesi ele alındığında çok da yeni bir konsept olduğu iddia edilemez. Bilişsel Terapinin kökleri ”Düşünüyorum, öyleyse varım.” diyen Descartes’in gözlemlerine kadar gerilere gitmektedir. Bizler düşüncelerimizden oluşuyoruz ve düşüncelerimiz duygularımızı ve davranışlarımızı etkileyebilecek olgulardır. Düşüncelerin bu güçlü etkisini yadırgamak oldukça zordur.   Bilişsel terapinin prensibi Bilişsel Terapinin prensibi, kendimiz hakkında sahip olduğumuz düşüncelerin, dünyayı nasıl gördüğümüzü ve algıladığımızı derinden etkilediğine dayanmaktadır. Bu düşünceler sıkıcı olduğumuzu, hor görüldüğümüzü, sevildiğimizi yada istendiğimizi içerebilir. Örneğin sevilmediğimizi veya istenmediğimizi hissediyorsak, dünyayı daha olumsuz bir biçimde algılama ihtimalimiz artacak ve ”şeyleri”…

Devamını gör