Depresyon-12: Temel İnançlar ve Duygular

depresyon nedir

Temel İnançlar ve Duygular Herkesin dünya hakkında temel inançları vardır. Bunlar kişinin doğumundan itibaren kazandığı inançlardır aslında. Bunlar dünyanın nasıl olduğu konusundaki bilgiler ve düşüncelerle alakalıdır. Kendimiz ve diğerleri hakkında da temel inançlarımız vardır ve bu temel inançlar basit inançlar olmaktan oldukça uzaktırlar. Bunun nedeni ise bu inançların duygularla bütünleşmiş olmalarıdır. Genellikle temel inançlar esas olarak kabul edilir ve kendinize yönelik temel inançlarınız da sizin esas kabul ettiğiniz şeylerdir. Nahoş bir olayla veya durumla karşılaştığımızda bizi ilk etkileyen genellikle hisler ve duygulardır. Ancak bir süre sonra bu duyguların temel inançlarımız,…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-6: Değişimin Bedelleri

mükemmeliyetçilik ve değişim

Değişimin Bedelleri Söz konusu mükemmeliyetçilik olduğunda ‘’değişim’’, yaşamınızın iyi yönde bir gelişime doğru ilerlediği anlamına gelir. Ancak, süregelen davranışları ve alışkanlıkları değiştirmeye karar vermek de oldukça zordur. Kişi bu süreçte yorgun da düşebilir. Bu tip zorluklarla karşılaşıldığında hatırlanması gereken şey ise süregelen bu alışkanlık ve davranışların kişinin hayatında zararlı sonuçlar doğurduklarıdır. Fakat değişim fikri mükemmeliyetçi kişiler tarafından her zaman çok sıcak karşılanmaz. Çünkü, değişim fikri karmaşık duygularla karşılanabilir ve bu duyguların da tam anlamıyla anlaşılması oldukça zor olabilir ya da kişide rahatsızlık hissine yol açabilirler.   Değişim için sorulması gerekenler…

Devamını gör

Stres-9: Stresle Başa Çıkma Yolları

stresle başa çıkma

Stresle Başa Çıkma Yolları Stres, insanlar üzerinde ciddi bir rahatsızlık duygusu yaratır ve kişiler bundan kaçınmak için farklı yollara başvururlar. Bu yazımızda stresle başa çıkmak için en sık başvurulan yolları ele alacağız.   Duygu temelli başa çıkma Stresle başa çıkarken başvurulan bu yol, stresin doğurduğu duyguları yöneterek stresli durumlarla başa çıkan insanlarla ilişkilidir. Bu kişiler genellikle nasıl hissettikleriyle ilgili konuşarak, diğer insanlardan anlayış ve destek görerek ya da duygularını dışarı vurarak bunu yaparlar. Bu oldukça sağlıklı bir başa çıkma yolu olarak kabul edilir.   Stres taşıma Stres taşıma, duygu temelli…

Devamını gör

Depresyon-11: Hayatın İlk Dönemleri

hayatın ilk yılları

Hayatın İlk Dönemleri Depresyonu inceleyen psikologlar ve araştırmacılar özellikle iki alan üzerinde dururlar: birincisi duygulara ve olaylara nasıl anlam verildiği ve ikincisi de hayatın zorluklarıyla nasıl baş edildiğidir. Depresyon bir zihin durumudur ve bu zihin durumunu iyice anlayabilmemiz için bahsedilen bu alanların depresyonu nasıl ve neden etkilediğinin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Olaylara ve durumlara yüklenilen anlamlar ve hayatın zorluklarının nasıl üstesinden gelindiği Bilişsel Davranış Terapisi’nin (BDT) temelini oluşturmaktadır, ve ‘’psikolojik sorunlar’’ sayfası altındaki başlıklarımızın bir çoğu da Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) teori ve kuramlarına dayanan araştırmalar gözetilerek hazırlanmaktadır. Düşüncelerimizin depresyona neden olduğunu…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-12: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beyin

serotonin

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beyin Bazı bilim insanları Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) nörobiyolojik bir nedeni olduğunu düşünmektedir. Buna kanıt olarak da çoğunlukla beyin görüntüleme sistemlerinde karşılaşılan anormal aktiviteler gösterilmektedir. İnsanlar, beynin bazal ganglia olarak adlandırılan bir bölgesine işlenmiş temizlenme ve yıkanma gibi davranış modelleriyle dünyaya gelirler. Teoriye göre de, bu davranış modelleri aşırı stres durumunda hatalı bir şekilde aktifleşir. Beynin ön lobları yani düşünen kısmı bu davranışların yersiz olduğunun farkındadır ve bazal ganglianın harekete geçirdiği bu sabit davranış modellerine bir son vermeye çabalar. Bu teori de Obsesif Kompulsif Bozukluk’tan…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-11: Evrimsel Açıdan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

obsesif kompulsif bozukluk

Evrimsel Açıdan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Bazı araştırmacılar Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) genetik ile bağdaştırılabileceğini öne sürerler ve bunu da çocuk büyütmek için avantaj sağlamak ya da hayatta kalabilmek gibi teorileri ileri sürerek desteklerler. Bu teoriler Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) evrimsel teorileri olarak bilinir.   Temizlenme davranışı İlk insanların yıkanma ve temizlenme yoluyla enfeksiyona yakalanma ihtimalini düşürerek yaşam sürelerini uzatmış olma olasılıkları oldukça yüksektir. Aslında evrim, güce ve otoriteye bakmaz; evrim hayatta kalma ve genlerin gelecek nesillere aktarılması amacını güder. Bu yüzden, organizmanın temizlenmesi, hastalıklara yakalanması ihtimalini de düşüreceğinden evrimsel…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-10: Bende OKB Var Mı?

Bende OKB Var Mı? Teşhis sadece uzman bir hekim tarafından konulabilir; ancak kendinizi değerlendirmenize yardımcı olabilecek soru listeleri ve anketler de mevcuttur. Örneğin aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplara göre kendinizi kendinizi değerlendirebilir ve sonrasında gerekliyse bir uzmana danışabilirsiniz. Çok sık yıkanıp temizleniyor musunuz? Bir şeyleri çok sık kontrol ediyor musunuz? Kurtulmak istediğiniz ama bunda başarılı olamadığınız, sürekli sizi sıkıntıya sokan bir düşünceniz var mı? Faaliyetlerinizi tamamlamak olması gerekenden fazla zaman alıyor mu? Simetri ve düzen sizi çok ilgilendiriyor mu? Eğer bu sorulardan bir veya daha fazlasına evet cevabı veriyorsanız ve bu…

Devamını gör

Panik Atak ve Agorafobi-7: Kaygıyı ve Paniği Tetikleyen Durumlar – Panik Atak Günlükleri

günlük

Kaygıyı ve Paniği Tetikleyen Durumları Saptamak Pek çok insan, fiziksel bir hastalığın semptomları ve kaygının fiziksel belirtilerini birbirinden kolayca ayırabileceğini düşünmektedir. Ama, bu hiç de hafife alınması gereken bir durum değildir ve sanıldığının aksine kaygı ve fiziksel bir hastalığının semptomlarını yani belirtilerini birbirinden ayırmak bazı durumlarda oldukça zor olabilir. Kaygı semptomları birden ortaya çıkabilir ve adeta fiziksel bir hastalığın semptomlarıymış gibi yorumlanabilirler. Bunlar oldukça gerçek ve rahatsız edici durumlardır. Bu yüzden belirtilerin fiziksel bir hastalığa işaret ediyormuş gibi algılanması oldukça normal bir durumdur.   Panik Atak günlükleri Panik semptomları yaşadığınız…

Devamını gör

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)-9: Tik Nedir? Tikler ve İtkiler Arasındaki Farklar

Tik Nedir? Tekrarlayan ani ve hızlı hareketler ya da sesler tik olarak bilinir. Tikler oldukça zorlayıcı olmalarına rağmen bastırılmaları mümkündür. Tikler konusunda karşımıza çıkan en ilginç bilgi ise; tiklerin en çok gençlerde görülüyor olmasıdır. Tikler amaçsız ve zorlayıcı davranışlar olmaları bağlamında itkilere benzer. Tikler, devinimsel ve ya sesli ve karmaşık ya da basit olarak iki türde değerlendirilir. Obsesif Kompulsif Bozukluk’ta (OKB) görülen itkilerin tiklerden en büyük farkı; itkilerin kaygıyı azaltma gibi farklı amaçlara hizmet etmeleridir. Ancak, tik ve itki arasındaki ayrımın ve tanımlamanın iyi yapılması kişinin alacağı hizmet ya da…

Devamını gör

Depresyon-10: Stres Spiralleri

Stres Spiralleri Depresyonla başa çıkmaya çalışan kişilere yardım etmeye çalışırken yapılması gereken başlıca şey stres spirallerini durdurmayı amaçlamaktır. Hayatlarımızda karşılaştığımız stresörler stres seviyelerimizi aşırı yoracak hale gelebilir, nörotransmitter seviyelerinin azalmasına ve kortizol yani stres hormonu seviyesinin de giderek yükselmesine neden olacak kadar stresli bir hal alabilirler. Genel olarak vermiş olduğumuz kararların çoğu mantıkla bağdaşmaz ve yine çoğu kendimizi nasıl hissettiğimizle bağlantılı olarak değişiklik gösterebilir. Duygularımız da otomatik bir biçimde tetiklenebilir ve bu da durumları nasıl algıladığımızı, onlar hakkında nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı etkiler. Beyinlerimizin bazı durumlarda mantıksız olacak şekilde tasarlandığını…

Devamını gör