Beynin Evrimi

beynin evrimsel gelişimi

Beynin Evrimi Bizi insan yapan nedir ve bizi insan yapan bu gizemli ‘’insanlık niteliği’’ nereden gelmektedir? İnsan, bonobo ve şempanze genleri incelendiğinde arada ciddi bir benzerlik görülmektedir. Ancak insanlar, bonobolara ve şempanzelere göre çok açık bir biçimde bilişsel ve davranışsal farklılıklar sergilemektedirler. The Salk Institute’den bir grup araştırmacının ve UC San Diego’dan da bir grup antropoloğun katılımıyla yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Bu araştırmanın en önemli özelliklerinden biri erken dönemde oluşan insan nöronlarını, insan özelliği taşımayan primatların nöronlarıyla karşılaştırmak için diğer araştırmalara göre çok daha kolay bir yöntem geliştirmiş olmasıydı. eLife’ın…

Devamını gör

Kadınlar Acıya Daha Mı Dayanıklı?

cinsiyet ve acı

Kadınlar Acıya Daha Mı Dayanıklı? Cinsiyete yönelik süregelen inanışlar yani klişeler, çocukları- hiç abartmıyoruz- incitebilir. Yale Üniversitesi’nde yapılmış ve Journal of Pediatric Psychology’de yayımlanmış olan yeni bir araştırmaya göre: Amerika’lı yetişkinler, erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha fazla acı hissettiğine inanıyorlar! Bu araştırma; çocukların parmak ucundan doktor tarafından sadece bir iğne batırarak bir damla kan alınmasını içeriyordu. Yetişkinlerden beklenen de, bu çocukların vermiş oldukları özdeş veya benzer tepkileri gözlemlemeleri ve hangi çocuğun daha çok acı hissettiğine yönelik çıkarım yapmalarıydı. Aslında gözlemlemeyi, daha önceden çekilmiş olan bir video üzerinden yapıyorlardı. Bu…

Devamını gör

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Psikolojiye Bakışı- 2

psikolojik danışmanlık

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Psikolojiye Bakışı- 2 5- Nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin tıp eğitimi almamış kişi ya da meslek gruplarının hasta muayene etme, tanı koyma ve tedavi yetkisine sahip olarak faaliyet göstermeleri pek çok açıdan evrensel bilimsel görüşe ve halk sağlığının korunmasına aykırı bir durumdur. İnsan sağlığı ile ilgili olmasına karşın sağlık hizmeti dışında tanımlanan her hizmet sağlık bakanlığının yetki ve denetiminden kaçırılmış olur. Sağlık hizmetlerinin tek düzenleyicisi sağlık bakanlığı olmak zorundadır. Bir psikolojik danışman olarak yukarıda belirtilmiş maddede dikkat çeken bir ifade özellikle ‘’hastalıklıdır’’! Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ‘’nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin…’’ dediği…

Devamını gör

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Psikolojiye Bakışı

psikolojik danışma hizmetleri

Türkiye Psikiyatri Derneğinin Psikolojiye Bakışına Bir Eleştiri Türkiye’de psikiyatr, psikolog ve psikolojik danışman kavramları özellikle birbirine karıştırılmaktadır. Hatta ve hatta Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de bahsetmiş olduğu gibi psikolog ve psikiyatr arasındaki ayrımın, toplum içinde, çok net yapılamadığına katıldığımı ve bu düşüncelerini desteklediğimi de belirtmek istiyorum. Ancak bu yazımız tabi ki bu ayrımları neden, nasıl ve ne için yapıyoruz gibi bir düzlemde ilerlemeyecek. Çünkü bir süredir incelediğim ve gerçekten katı kurallar benimsediğini düşündüğüm bir dernek olan TPD’nin, bazı noktalarda fazlasıyla bencil bir tutuma sahip olduğu inancını geliştirdim ne yazık ki.  …

Devamını gör

Anıların Silinmesiyle Uyuşturucu Bırakılabilir!

Anıların Silinmesiyle Uyuşturucu Bırakılabilir! Uyuşturucu madde kullanımı sorunu ciddi etkiler doğurmaktadır ve madde kullanımı için tedavi görmüş kişilerin %40 ila %60’ı arasında ‘’relapse’’ denilen maddeye olan bağımlılık tepkilerinin ve arayışın daha ciddi bir biçimde geri dönüşünü söz konusu olduğunu belirtmekte yarar var. Türkçe’de bu durum nüksetme olarak bilinir. Bu sorun da madde kullanımı tedavisinin ne denli zor olabileceği hakkında çok küçük de olsa ipuçları sunuyor. ‘’Pittsburgh School of Medicine’’ üniversitesinde yapılan yeni bir araştırmaya göre; madde kullanımı ile ilişkilendirilmiş çevresel çağrışımları ya da uyaranları da içeren anıların işleyişini sekteye uğratmanın,…

Devamını gör

Beyin, Kafatası ve Başın Boyutu

Beyin ve Başın Büyüklüğü Yakın zamanda yapılmış bir araştırmaya göre çocukların başının büyüklüğü sadece kafatasının büyüklüğüyle alakalı değil; beynin büyüklüğü de başın büyüklüğünü etkileyen faktörler arasında. Nature Communications’da yayınlanan bir gen-çaplı analiz raporu, baş çevresi ölçüleri ve kafa içi hacmi konusunda şu ana kadar yayınlanmış en geniş çaplı genetik etkilerin sonuçlarını ortaya koyuyor. Çocukların kafası yani başları beynin büyümesine uyum sağlayabilmek için istikrarlı biçimde büyüyor ve doktorlar çocukların baş dairesi çevresini doğumu takip eden ilk yıl boyunca sağlıklı beyin gelişimini değerlendirebilmek için düzenli olarak ölçüyorlar. Dünyanın farklı yerlerinden gelen raporlara…

Devamını gör

Depresyon-12: Temel İnançlar ve Duygular

depresyon nedir

Temel İnançlar ve Duygular Herkesin dünya hakkında temel inançları vardır. Bunlar kişinin doğumundan itibaren kazandığı inançlardır aslında. Bunlar dünyanın nasıl olduğu konusundaki bilgiler ve düşüncelerle alakalıdır. Kendimiz ve diğerleri hakkında da temel inançlarımız vardır ve bu temel inançlar basit inançlar olmaktan oldukça uzaktırlar. Bunun nedeni ise bu inançların duygularla bütünleşmiş olmalarıdır. Genellikle temel inançlar esas olarak kabul edilir ve kendinize yönelik temel inançlarınız da sizin esas kabul ettiğiniz şeylerdir. Nahoş bir olayla veya durumla karşılaştığımızda bizi ilk etkileyen genellikle hisler ve duygulardır. Ancak bir süre sonra bu duyguların temel inançlarımız,…

Devamını gör

Mükemmeliyetçilik-6: Değişimin Bedelleri

mükemmeliyetçilik ve değişim

Değişimin Bedelleri Söz konusu mükemmeliyetçilik olduğunda ‘’değişim’’, yaşamınızın iyi yönde bir gelişime doğru ilerlediği anlamına gelir. Ancak, süregelen davranışları ve alışkanlıkları değiştirmeye karar vermek de oldukça zordur. Kişi bu süreçte yorgun da düşebilir. Bu tip zorluklarla karşılaşıldığında hatırlanması gereken şey ise süregelen bu alışkanlık ve davranışların kişinin hayatında zararlı sonuçlar doğurduklarıdır. Fakat değişim fikri mükemmeliyetçi kişiler tarafından her zaman çok sıcak karşılanmaz. Çünkü, değişim fikri karmaşık duygularla karşılanabilir ve bu duyguların da tam anlamıyla anlaşılması oldukça zor olabilir ya da kişide rahatsızlık hissine yol açabilirler.   Değişim için sorulması gerekenler…

Devamını gör

Stres-9: Stresle Başa Çıkma Yolları

stresle başa çıkma

Stresle Başa Çıkma Yolları Stres, insanlar üzerinde ciddi bir rahatsızlık duygusu yaratır ve kişiler bundan kaçınmak için farklı yollara başvururlar. Bu yazımızda stresle başa çıkmak için en sık başvurulan yolları ele alacağız.   Duygu temelli başa çıkma Stresle başa çıkarken başvurulan bu yol, stresin doğurduğu duyguları yöneterek stresli durumlarla başa çıkan insanlarla ilişkilidir. Bu kişiler genellikle nasıl hissettikleriyle ilgili konuşarak, diğer insanlardan anlayış ve destek görerek ya da duygularını dışarı vurarak bunu yaparlar. Bu oldukça sağlıklı bir başa çıkma yolu olarak kabul edilir.   Stres taşıma Stres taşıma, duygu temelli…

Devamını gör

Depresyon-11: Hayatın İlk Dönemleri

Hayatın İlk Dönemleri Depresyonu inceleyen psikologlar ve araştırmacılar özellikle iki alan üzerinde dururlar: birincisi duygulara ve olaylara nasıl anlam verildiği ve ikincisi de hayatın zorluklarıyla nasıl baş edildiğidir. Depresyon bir zihin durumudur ve bu zihin durumunu iyice anlayabilmemiz için bahsedilen bu alanların depresyonu nasıl ve neden etkilediğinin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Olaylara ve durumlara yüklenilen anlamlar ve hayatın zorluklarının nasıl üstesinden gelindiği Bilişsel Davranış Terapisi’nin (BDT) temelini oluşturmaktadır, ve ‘’psikolojik sorunlar’’ sayfası altındaki başlıklarımızın bir çoğu da Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) teori ve kuramlarına dayanan araştırmalar gözetilerek hazırlanmaktadır. Düşüncelerimizin depresyona neden olduğunu…

Devamını gör