Depresyon-2: Genler ve Depresyona Yatkınlık

depresyona yatkınlık

Depresyon, Genler ve Depresyona Yatkınlık Depresyon ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de depresyonun genler yoluyla aktarılıp aktarılmadığı ve kişilik tiplerinin depresyona karşı farklı hassasiyetlerinin olup olmadığıdır. Bu konuya açıklık getirmek özellikle faydalı olacaktır. Bazı insanların depresyonun belirli tiplerine yatkınlık gösterdikleri, ve bunda da genlerin rolü olduğu kanıtlanmıştır. Ancak yine de bu depresyonun tam olarak nasıl geliştiğini açıklamaktan oldukça uzaktır. Depresyon üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları çocukluğun ilk dönemlerindeki deneyimlerin ve yaşam olaylarının depresyonun asıl kaynağı olduğunu gösterir niteliktedir. Depresyonun potansiyelimiz olan bir ruh hali olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.…

Devamını gör

Öfke ve Tahammülsüzlük-1: Öfke ve Tahammülsüzlük Nedir?

öfke ve tahammül nedir

Öfke ve Tahammülsüzlük Öfke ve tahammülsüzlük birbirini tamamlayan duygular oldukları için bir bütün olarak ele alınmaktadırlar. Aslına bakılırsa öfke benzersiz bir duygudur; çünkü diğer olumsuz duygulara kıyasla öfkenin bazı insanlar için pozitif bir yanı bulunmaktadır. Öfkenin farklı olmasının nedenleri şöyle hissetmemizde yatar: Canlı Enerjik Haklı Öfke karar mekanizmamızı bozar, ve doğru düşünmemizi engeller; bu yüzden de öfke oldukça tehlikeli bir duygudur ve öfke sakin ve olumlu bir ilişki kurulmasına olanak sağlamaz. Bunun nedeni de öfkenin insanlar arasında rahat bir etkileşime olanak sağlamamasıdır. Bazı durumlarda da sonu hiç aklımızdan geçmeyen eylemler…

Devamını gör