Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)- 1: OKB Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar?

takıntı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayanların çoğu genellikle sorunlarının Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olduklarını anlamazlar. Araştırma sonuçlarına göre insanların saplantı tarzı, yani obsesif sorunların kişilerin hayatlarına negatif etkiler yapmaya başlamasından itibaren kişiye teşhis konulmasına kadar geçen süre ortalama olarak 7 yıldır. Bu da oldukça şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerin çoğu tedavi almak zorunda kalana kadar tedavi konusunda adım atmama eğilimi gösterebilirler. Yine de tedaviye geldiklerinde de sorunlarının Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olduğunun farkında değildirler.

Obsesif Kompulsif Bozukluktan muzdarip kişiler kendilerini pis hissederler, bir zarardan dolayı sorumluluk duyarlar ya da belirli şeylerden emin değillerdir. Aslında sorun da tam olarak buradan kaynaklanmaktadır çünkü Obsesif Kompulsif Bozukluğun doğası budur: kişilerin bu deneyimleri gerçeği yansıtıyormuş gibi görünür ve kişi bu yanıltıcı gerçekliğin yaratmış olduğu rahatsızlıktan kurtulabilmek için çaresizce çabalamaya devam eder.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun yarattığı sıkıntılar

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) söz konusu olduğunda bir konuda net olmak yanlış düşüncelerin farkına varılmasında yardımcı olabilir: OKB’li kişiler çevrelerine karşı kesinlikle güvenlidirler ve zarar verme davranışı sergilemezler!

Aslında Obsesif Kompulsif Bozukluktan muzdarip kişiler sadece belli belirsiz riskler konusundaki endişelerle, ve ters etki yapan ve riske yönelik algılarını abartan durumlarla baş etmeye çalışıyorlardır; bu durumda da kişiler psikolojik anlamda kendilerini aşırı yorarlar.

Okb’li kişiler için duygularını göz ardı etmek çok riskli olarak görüldüğünden çözüme ulaşmak da ciddi bir sorun haline gelir. OKB’li kişiler obsesif düşüncelerle baş etmeye çalıştıkça, bir o kadar da sıkıntı yaşarlar.

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nasıl ortaya çıkar

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) pek çok şeyin bileşimi olarak ortaya çıkar ve bunlar iyi şeyler değildir. Ancak kişi tarafından bunlar olumsuz olarak algılanmaz. Genellikle bunlar kendini ilk ortaya çıkmaya başladıklarında yardımcı olarak gösterirler. Biraz daha fazlasını yapsaydınız durumun daha iyi olabileceğini, ve bu tarz düşüncelerin ve davranışların endişelerinizi giderdiğini düşünebilirsiniz.

Benzer düşünceler kısa vadede doğrudur, ama uzun vadede Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) vaatlerinin kişiye tuzaklar hazırladığı anlaşılır. Küçük bir kontrolü bir kaç kontrol takip eder, bunların yerini saatler boyunca süren kontroller alır ve bunun sonunda kişi bitmez tükenmez kontrollerle boğuşmak zorunda kalır.

Bir zorba olarak Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), sürekli taleplerle gelen, giderek daha fazlasını almaya çalışan ve bunların sonucu olarak da kişiyi buyruğu altına sokacak kadar kaprislerini kabullendirmeye çalışan bir zorba olarak nitelendirilebilir. Durum o kadar kötü bir hal alabilir ki, kişi artık hayatı yaşamaya değer görmekten vazgeçer; bu da tam bir çaresizliğin işaretidir.

OKB ile yaşayan kişiler, OKB’nin iflah olmayan talepkar tavrını açıkça göremezler. Sadece bir kontrol daha yaparsanız size rahatlama vaat eder. Kişi için rahatlama ve mutlu olmanın tek yolu Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) taleplerine uymak gibi algılanır. Ancak bu kesinlikle yanlış bir algıdır, çünkü kimse obsesif davranışları sergileyerek mutlu olamaz.

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve davranışlar

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerin saplantılı düşünceleri onları itkisel davranışlar sergilemeye yönlendirir. Buradaki amaç saplantılı düşüncelerin neden olduğu endişeleri kırmaktır ancak davranışlar nedeniyle içine sıkışıp kalınmış olan kısır döngülerin kırılması oldukça zordur. Değişim için asıl gerekli olan, duruma dışarıdan bakabilmeyi öğrenmektir.

OKB’li insanlara genellikle kendilerini toplamaları gerektiği sık sık öğütlenir. Ancak farkına varılması gereken çok önemli bir nokta vardır burada; eğer ellerinde olsaydı, kendilerini toplamayı kimse onlardan fazla isteyemezdi.

Obsesif Kompulsif Bozukluktan (OKB) muzdarip olan bireylerle beraber yaşayanlar için de OKB ciddi sıkıntılar yaratan bir bozukluktur. Çünkü bu kişiler de yavaş yavaş OKB’ye dahil olmaya başlarlar. Sevdikleri için bir şeylerin kontrolü yapmak onlara yardım etme isteğinin bir sonucudur, ve zaman içerisinde kirlenmiş nesnelere dokunmaktan ya da belirli sözcükleri söylemekten kaçınabilirler. Bunun bir sonucu olarak da kendilerini kademeli olarak ritüellere katılmış olarak bulurlar, ve böylece kendileri de saplantılıymış gibi davranma eğilimi gösterebilirler.

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve yardım arama

OKB’si olan insanlar kendine yardım ve rehberlik kitaplarıyla genellikle 3 neden ile bağlantılı olarak mücadele ediyor.

  • Birinci neden insanlar sorunları hakkında düşünmenin onları daha kötü bir hale getireceğinden korkarlar. Ancak kişi OKB’si hakkında düşünmekten ne kadar sakınırsa durum da o kadar kötüleşir. Bu sorunların sürmesine neden olur ve süregelen sorunların çözümünü de zorlaştırır.

 

  • İkinci neden, insanların başka itki ve saplantıları okumanın sakıncalı olduğunu düşünmeleridir. Eğer bunları okurlarsa benzer saplantı ve itkiler geliştirmekten oldukça korkarlar. Ancak bu görüşü destekleyen herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Saplantıların şekli genellikle aynıdır, sadece içerikleri farklılıklar gösterir.

 

  • Üçüncü neden de, insanların yardım ve rehberlik kitaplarının sadece belirli türde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) saplantılarını ve itkilerini ele alacağına inanmalarıdır.

Bu tarz desteklerin doğrudan size özgü olan soruna işaret etmeyeceğini düşünebilirsiniz. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) çok farklı özelliklere sahiptir ve OKB’den muzdarip kişilerin kendine özgü sorunları olduğu da doğrudur. Ancak OKB’den muzdarip insanlar arasındaki ortak özellikler, farklılıklardan çok daha fazladır.

OKB’nin üstesinden gelmenin en yararlı yollarından biri, OKB’nin nasıl işlediğini anlamaktır. Böylece semptomları nelerin sürdürdüğü ve gerçek sorunun ne olduğu konusunda farkındalık geliştirebilirsiniz.

 


Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yazı dizimizin 2. yazısı olan ”Saplantı ve İtki Nedir?” adlı yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

psikolojiplatformu.com/2018/11/21/saplanti-ve-itki-nedir-obsesif-kompulsif-bozukluk-okb-2/


psikolojiplatformu.com kurucusu

Kaynak:

Veale, D. & Willson, R. (2005). Overcoming obsessive compulsive disorder: A self‑help guide using cognitive behavioral techniques. UK: Robinson

 

Alakalı başlıklar

Leave a Comment